S.O.S.Il·lustració feta a llapis i plumí, Febrer 2009.